Expertpanelen | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Expertpanelen

Talerätt i offentlig upphandling

Artikelförfattare: Eva-Maj Mühlenbock, delägare,  Lukas Granlund, advokat,  Anna Maria Gratte, biträdande jurist. Samtliga på Advokatfirman Lindahl. Talerätt – En leverantör har endast rätt att få en upphandling överprövad om den har...

Radikala eller realistiska förslag?

Det höjs kritiska röster till det pågående reformarbetet med nya EU-direktiv för offentlig upphandling. Framförallt pekas på bristen av förenkling av regelverket. Exempel på nytänkande förs fram från andra håll. Hur kommenterar vår...

Vad är en likvärdig produkt?

I vissa upphandlingar anges en referensprodukt som underlag för vad myndigheten efterfrågar, med tillägget att även likvärdiga produkter kan godtas. Men vem bestämmer vad som kan anses vara en likvärdig produkt?

Goda möjligheter att handla begagnat

En internettjänst, Off2off, hjälper offentlig sektor att ta tillvara materiella resurser som annars riskerar bli stående i förråd. Vår expertpanel redogör för vilket utrymme som finns att handla begagnat.

När ska man anmäla karteller?

Offentliga Affärers expertpanel svarar på frågor om anbudskarteller. Hur kan dessa upptäckas, behövs ytterligare sanktioner för att stävja förekomsten av karteller och när ska man anmäla?