Nyheter | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nyheter

Fler anbud – färre överprövningar

Antalet anbudsgivare per upphandling ökar för första gången sedan 2012 och andelen överprövningar minskar för fjärde året i rad. Det visar ny statistik. I ett gemensamt pressmeddelande frånUpphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket...

Färre ineffektiva möten

Kostnaden för ineffektiva möten, så kallade slösmöten, har mer än halverats sedan mätningen 2013. Företag har investerat i utbildning och trenden är tydlig, svenska tjänstepersoner deltar i färre slösmöten.   Det slår organisationen...

”Återinför delad statsbudget”

Statsbudgeten bör åter delas upp i en drifts- och en kapitalbudget som på 1970-talet. Det är dags att återinföra ett sådant system, men denna gång med striktare regler för hur utgifter ska definieras så att rågången hålls. Det anser...

Viktigt säkerställa cybersäkerhet

Många företag och arbetstagare saknar kunskap om hur data inom organisationen ska skyddas på bästa sätt mot olika hot, framförallt i en tid där flexibel arbetskultur blir allt vanligare och team arbetar tillsammans från världens olika...

Så ska LOV bli ännu bättre

Valfriheten har förändrat svensk välfärd i grunden men nu behövs en dialog kring hur LOV kan förbättras. Det var kontentan efter ett panelsamtal på Almegas upphandlingsdag i Stockholm den 3 december. LOV (lagen om valfrihetssystem) fyller...