Nyheter | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nyheter

Funktionsupphandling – en hävstång

– Det är uppseendeväckande att politiker inte i högre grad använder sig av funktionsupphandling som medel för att uppnå långsiktiga mål inom miljö, klimat och hälsa. Den kan bli en avgörande kraft i samhällsutvecklingen. Det menar...

“Skarpa åtgärder innebär risker”

De skarpa åtgärder som vidtagits i Sverige innebär risker, menar Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift. OFFENTLIGA AFFÄRER har intervjuat honom, – Å ena sidan behöver vi vidta kraftfulla åtgärder för att säkra den fysiska hälsan....

Nu rivs det för nya tunnelbanan

Att bygga ut tunnelbanan i Storstockholm är ett av Sveriges största och mest omfattande infrastrukturuppdrag. Arbetena är igång, nya kontrakt tilldelas efter upphandling. Vid Gullmarsplan borrar man sig genom en hel station ner till 70 meters...

Utomstående drabbas av gängvåld

Flera vetenskapliga studier har påvisat att skjutvapenvåldet och sprängningarna har ökat och att Sverige i ett europeiskt perspektiv står ut med en betydligt högre frekvens än många andra jämförbara länder. Dessa våldsbrott...

Publikundantag om 300 personer kvarstår

Trots regeringens begränsning av allmänna sammankomster till max åtta personer är sittande publik med flera fortfarande tillåtet. Detta på grund av att man behåller ett undantag för sittande publik.  Men förvirringen om det är åtta, 50...

Håll koll på kontoret i Coronatider

En diskussion om säkerheten i öppna kontorslandskap pågår med anledning av rådande pandemi. OFFENTLIGA AFFÄRER har varit i kontakt med Susanna Toivanen, arbetslivsforskare och professor i sociologi vid Mälardalens högskola....