Nyheter | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nyheter

Nytt drag i energidebatten

Det är drag i energidebatten. Dels diskuteras kärnkraften på nytt efter att moderaterna sagt sig vilja ändra en formulering i den gällande energiöverenskommelsen. Dels blåser det kring vindkraften vars företrädare nu sticker ut hakan. Den...

e-Förvaltningsdagar firar tio år i höst

Nu är det släppt – programmet till e-Förvaltningsdagarna 2019! Och det blir ett jubileumsprogram som heter duga – för att riktigt fira tio år av inspirerande, konstruktiva och framåtblickande konferenser. Årets tema är TILLSAMMANS MOT...

Obligatorisk introduktion för statsanställda

Regeringen vill införa en gemensam, obligatorisk introduktionsutbildning för statsanställda. Förslaget ska hanteras inom ramen för Tillitsdelegationens arbete. Regeringen beslutade nyligen att ge denna delegation ett utvidgat uppdrag. Uppdraget...

Självuppoffring räddar inte klimatet

Klimatmålen nås inte med självuppoffring, stagnation och global despoti. För framgång krävs energiformer som är så överlägsna de fossila till pris och tillgänglighet att kol, olja och naturgas stannar i marken. Det hävdar...

Skatteupplägg ska rapporteras

Regeringen vill införa ytterligare rapportskyldighet för företagen. Det medför orimliga kostnader, menar Svenskt Näringsliv. Det kallas ”informationsskyldighet för skatterådgivare”. En utredning från regeringen föreslår att det införs...

Vinn i kampen om talangerna

Kartlägg hur företaget uppfattas av befintliga medarbetare. Vilken kultur, attityder och värderingar finns i bolaget? Vad är det som gör att det är attraktivt och unikt att arbeta hos just oss? Detta är det första steget av fyra som Isabel...

LOU fel väg för välfärdstjänster

Internationell forskning visar att offentliga upphandlingar ger sämre förutsättningar för idéburna vård- och omsorgsaktörer. I stället gynnas stora kommersiella aktörer. Det skriver företrädare för Bräcke diakoni, Ersta diakoni och...