Nyheter | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nyheter

Vann mål mot Konkurrensverket

Carina Färm, vd för Vafab Miljö Komunalförbund, är mycket nöjd efter en dom i förvaltningsrätten. Avfallsbolaget slipper betala tio miljoner kronor i böter och har inte gjort sig skyldiga till otillåten direktupphandling.  Det slås fast...

Matproduktion inte miljöfarligt

Jordbruket klassas i dag som ”miljöfarlig verksamhet” i miljöbalken, vilket är orimligt och måste ändras till ”miljöfrämjande verksamhet”. Det menar Marianne Andersson, ordförande för LRF Skåne. Hon anser att det inte enbart är en...

Idéburna aktörer hamnar utanför

– De idéburna verksamheter som vi leder skulle hamna utanför regeringens definition endast på grund av att vi inte valt att driva vårt arbete som stiftelser eller ideella föreningar.  Det påpekar ett antal företrädare för idéburna...

“Trump har rätt om världshandeln”

Den globala rättsordningen behöver utvecklas för att skapa rättvisa konkurrensvillkor inklusive ett generellt miljöansvar för alla företag. I den ordningen skulle IMF:s generalförsamling kunna få en lagstiftande roll. Det menar en av Olof...

Upphandling av PR-kampanj granskas

Nyköping vill få fler att flytta till kommunen och har sedan 2009 genomfört en framgångsrik PR-kampanj i detta syfte, bl.a. med reklamskyltar i Stockholms tunnelbana och vägskyltar utmed E4:an. Nyköpings befolkning ökade med 543 personer...

Färdplan för energipolitiken behövs

För att inte Sverige ska missa både klimat- och förnybarhetsmål så bör energiminister Ibrahim Baylan ge Energimyndigheten uppdraget att konkretisera den övergripande energipolitiken i en färdplan. Det menar Linda Burenius Magnusson,...