Ekonomi | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ekonomi

”Läget är mycket allvarligt”

– Läget är mycket allvarligt. Den höga arbetslösheten riskerar att bita sig fast, säger Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv. Detta apropå att arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringslivs konjunkturprognos visar på fallande...

“Minska kulturens beroende”

– Ett viktigt sätt att öka kulturens självständighet vore helt klart att ge kulturskapare möjlighet att bli mindre beroende av offentliga medel, till exempel genom bättre villkor för kulturföretagande. På det viset skulle en tydligare...

Ny myndighet mot fusk i välfärden

En helt ny myndighet föreslås för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. – Det krävs ett skyndsamt agerande för att skattemedel inte ska fortsätta betalas ut felaktigt, myndigheten bör...

Hon ska avslöja offentligt slöseri

Den 1 juni 2020 tillträdde Josefin Utas som ny Slöseriombudsman (SlösO) hos Skattebetalarna.   – Det är ett hedersuppdrag att få arbeta med denna viktiga fråga åt landets skattebetalare, säger hon. Josefin har en gedigen bakgrund som...

Alla krisstöd når inte företagen

I debatten framstår det som om företagen har överösts med krisstöd, men det är inte sant, visar statistik som Svenskt Näringsliv har tagit fram. – Vissa av stödpaketen verkar ta lång tid att få på plats och innehåller krångelmoment...

Staten kan öka sitt ägande

– Det är förmodligen oundvikligt att staten ökar sitt ägande i svenska bolag, hävdar nationalekonomen Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet. – Staten måste ju skjuta till kapital i åtminstone några strategiskt viktiga företag som...

Insatser ska vara kostnadseffektiva

Fler människor riskerar att dö av pandemins ekonomiska och sociala konsekvenser än av själva viruset – om vi inte ser till att åtgärder vi sätter in för att försöka stoppa coronavirusets spridning är kostnadseffektiva.  Det hävdar...