Ekonomi | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ekonomi

Ny myndighet mot fusk i välfärden

En helt ny myndighet föreslås för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. – Det krävs ett skyndsamt agerande för att skattemedel inte ska fortsätta betalas ut felaktigt, myndigheten bör...

Hon ska avslöja offentligt slöseri

Den 1 juni 2020 tillträdde Josefin Utas som ny Slöseriombudsman (SlösO) hos Skattebetalarna.   – Det är ett hedersuppdrag att få arbeta med denna viktiga fråga åt landets skattebetalare, säger hon. Josefin har en gedigen bakgrund som...

Alla krisstöd når inte företagen

I debatten framstår det som om företagen har överösts med krisstöd, men det är inte sant, visar statistik som Svenskt Näringsliv har tagit fram. – Vissa av stödpaketen verkar ta lång tid att få på plats och innehåller krångelmoment...

Staten kan öka sitt ägande

– Det är förmodligen oundvikligt att staten ökar sitt ägande i svenska bolag, hävdar nationalekonomen Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet. – Staten måste ju skjuta till kapital i åtminstone några strategiskt viktiga företag som...

Insatser ska vara kostnadseffektiva

Fler människor riskerar att dö av pandemins ekonomiska och sociala konsekvenser än av själva viruset – om vi inte ser till att åtgärder vi sätter in för att försöka stoppa coronavirusets spridning är kostnadseffektiva.  Det hävdar...

Staten bör betala försörjningsstödet

– Det har aldrig varit meningen att försörjningsstödet skulle ta över en så stor del av stödet till så många grupper som i dag. Vårt yttersta skydd mot fattigdom har vidgats och tränger undan satsningar i välfärdens kärna, skolan och...

Tidigare S-topp in i skattedebatten

Sänk skatten till 25 procent för dem med lägst inkomster. Det föreslår Thomas Bodström, socialdemokratisk justitieminister 2000-2006, numera advokat. Förslaget innebär att man föreslår ett jobbskatteavdrag på fem procentenheter för...