Ekonomi | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ekonomi

Hon ska avslöja offentligt slöseri

Den 1 juni 2020 tillträdde Josefin Utas som ny Slöseriombudsman (SlösO) hos Skattebetalarna.   – Det är ett hedersuppdrag att få arbeta med denna viktiga fråga åt landets skattebetalare, säger hon. Josefin har en gedigen bakgrund som...

Alla krisstöd når inte företagen

I debatten framstår det som om företagen har överösts med krisstöd, men det är inte sant, visar statistik som Svenskt Näringsliv har tagit fram. – Vissa av stödpaketen verkar ta lång tid att få på plats och innehåller krångelmoment...

Staten kan öka sitt ägande

– Det är förmodligen oundvikligt att staten ökar sitt ägande i svenska bolag, hävdar nationalekonomen Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet. – Staten måste ju skjuta till kapital i åtminstone några strategiskt viktiga företag som...

Insatser ska vara kostnadseffektiva

Fler människor riskerar att dö av pandemins ekonomiska och sociala konsekvenser än av själva viruset – om vi inte ser till att åtgärder vi sätter in för att försöka stoppa coronavirusets spridning är kostnadseffektiva.  Det hävdar...

Staten bör betala försörjningsstödet

– Det har aldrig varit meningen att försörjningsstödet skulle ta över en så stor del av stödet till så många grupper som i dag. Vårt yttersta skydd mot fattigdom har vidgats och tränger undan satsningar i välfärdens kärna, skolan och...

Tidigare S-topp in i skattedebatten

Sänk skatten till 25 procent för dem med lägst inkomster. Det föreslår Thomas Bodström, socialdemokratisk justitieminister 2000-2006, numera advokat. Förslaget innebär att man föreslår ett jobbskatteavdrag på fem procentenheter för...

Han kräver sänkt bensinskatt

Efter alla försämringar för alla som varje dag är beroende av bilen borde regeringen och januaripartierna fundera på hur de snabbt ska kunna kompensera landets bilägare vid kraftigt ökade oljepriser. Annars är risken att vi når 20 kronor...