Ekonomi | Offentliga affärer - Part 2
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ekonomi

Handlare känner sig rättslösa

De senaste två åren har butiksstölderna ökat med 800 miljoner kronor.  Ökningen av stölder och hot har fått var femte handlare att fundera på att sluta. Detta får Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer att rasa. ”Det har blivit helt...

Vårdmoms visar på behov av skattereform

Många talar om behovet av en ny skattereform. Vårdmomsen – eller åtminstone effekterna av den – är ytterligare ett argument för det. Det menar Kristina Andreasson, momsexpert på Tholin & Larsson-gruppen AB. Hon pekar på det faktum att...

”Avskaffa hyresregleringen!”

Om bostadsmarknaden ska fungera måste hyresregleringen för hela beståndet av hyresrätter avskaffas och marknadshyror införas. – I länder som inte har hyresreglering får man en hyreslägenhet omedelbart – som i Belgien, hävdar två...

Skatteupplägg ska rapporteras

Regeringen vill införa ytterligare rapportskyldighet för företagen. Det medför orimliga kostnader, menar Svenskt Näringsliv. Det kallas ”informationsskyldighet för skatterådgivare”. En utredning från regeringen föreslår att det införs...

Förtroendevalda får fel ersättning

Den manuella hanteringen när förtroendevalda ansöker om ersättning är både tidskrävande och orsak till en stor mängd felaktiga eller uteblivna betalningar. Det visar svaren i en enkätundersökning genomförd av Visma Consulting som...

”Spara miljard på mindre el i skolan!”

Energifrågan behöver tas på större allvar vid upphandlingar. Det anser Parmaco, uthyrare av dynamiska byggnader till kommunerna. Till exempel skulle en miljard kronor kunna sparas om landets skolor minskade sin elanvändning med 30 procent. –...

”Kontanter – ett statligt ansvar”

Kontantinfrastrukturen är samhällsviktig och bör därför vara en statlig angelägenhet. Det menar Nina Wenning, vd, Bankomat. Hon pekar på att flera andra remissinstanser instämmer i detta. Till exempel Finansinspektionen som i ett remissvar...