Juridik | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Juridik

JO-kritik mot kommunens handläggning

Justitieombudsmannen kritiserar Umeå kommun i ett upphandlingsärende och för att ha handlat i strid med grundlagen. Att lämna ut allmänna handlingar är myndighetsutövning och att låta kommunens egna juridiska ombud medverka i den processen...

Bättre förutsebarhet kring ramavtal

En färsk dom i EU-domstolen innebär förhoppningsvis att upphandlingen och bruket av de stora ramavtalen leder till en bättre förutsebarhet. – Vi är övertygade om att det skulle gagna konkurrensen, hävdar Olof Hallberg och Eva-Maj...

Populister kan utnyttja grundlag

Svensk grundlag kan komma att utnyttjas av populister som vill politisera hela den offentliga förvaltningen, inklusive universiteten och de offentliga kulturinstitutionerna. För detta varnar Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs...

Överprövningar försenar för miljarder

Överprövningarna av upphandlingar försenar och fördyrar både varor och tjänster. Pengar som skulle kunna frigöras till välfärden och förenkla kommunala verksamheter används istället till utdragna processer. Det hävdar Vesna Jovic, vd...

Kommun lätt offer för muta

Tre av fyra kommuner har fallit offer för bluffakturor och mutförsök, skriver Louise Brown och Inga-Britt Ahlenius, Transparency International. På DN debatt (2018-11-04) hävdar de att Sveriges system inte räcker till för att hantera dagens...

”Säg upp gängkriminellas hyresavtal”

Inskränk hyreslagen, satsa mer på de som vill hoppa av och utveckla nya boendeformer. Det är tre förslag som skulle få bukt med gängkriminaliteten samt stoppa växande nationalism och främlingsfientlighet. – Om någon begår brottslighet...

Vinstbegränsning grundlagsstridig?

Ilmar Reepalus utredning valde att bortse från både den svenska grundlagen och EU-stadgan. Det hävdar Svenskt Näringslivs chefsjurist, Anders Thorstensson, och Jan-Mikael Bexhed, advokat på Calissendorff Swarting, i ett inlägg i Svensk...