Juridik | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Juridik

“Klargör bruket av molntjänster!”

Ett stort hinder för ett hållbart digitaliserat Sverige är den på många håll rådande uppfattningen att myndigheter, kommuner och regioner inte kan använda många typer av molntjänster utan att bryta mot lag – framförallt offentlighets-...

Dataskyddsombud kan få betala vite

Efter en längre rättsutredning har MAQS Advokatbyrå och Aigine AB funnit att dataskyddsombud skulle kunna bli personligt ansvariga för eventuella viten under GDPR som drabbar deras arbetsgivare. I Sverige finns idag drygt 9 000 anmälda...

JO-kritik mot kommunens handläggning

Justitieombudsmannen kritiserar Umeå kommun i ett upphandlingsärende och för att ha handlat i strid med grundlagen. Att lämna ut allmänna handlingar är myndighetsutövning och att låta kommunens egna juridiska ombud medverka i den processen...

Bättre förutsebarhet kring ramavtal

En färsk dom i EU-domstolen innebär förhoppningsvis att upphandlingen och bruket av de stora ramavtalen leder till en bättre förutsebarhet. – Vi är övertygade om att det skulle gagna konkurrensen, hävdar Olof Hallberg och Eva-Maj...

Populister kan utnyttja grundlag

Svensk grundlag kan komma att utnyttjas av populister som vill politisera hela den offentliga förvaltningen, inklusive universiteten och de offentliga kulturinstitutionerna. För detta varnar Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs...

Överprövningar försenar för miljarder

Överprövningarna av upphandlingar försenar och fördyrar både varor och tjänster. Pengar som skulle kunna frigöras till välfärden och förenkla kommunala verksamheter används istället till utdragna processer. Det hävdar Vesna Jovic, vd...