Juridik | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Juridik

”Jurister har fått för stor makt”

De senaste 30 åren har politiska beslut flyttats till myndigheter och domstolar. De högsta domstolarna har tagit ett större utrymme. Det hävdar Oskar Taxén, Kommunal, och hänvisar till en färsk rapport.  – Resultatet är en juridifiering...

Tjänstemannaansvar bör återinföras

Transportstyrelsens tidigare generaldirektörs beslut att göra ”avsteg från lagen” är symptom på en mycket allvarlig problematik, nämligen myndigheternas bristande respekt för lagarna. Det menar Inger Ridderstrand Linderoth, tidigare...

Ny skrift om ramavtal

Ramavtal i offentlig upphandling. Det är ämnet i en 40-sidig skrift från Advokatfirman Kahn Pedersen. Rubriken är ”Ramavtal i offentlig upphandling – några frågor av betydelse för tolkning och tillämpning”. Kristian Pedersen, advokat...

KKV: överprövningar ökar igen

Antalet överprövningsmål ökade med hela 41 procent mellan 2015 och 2016. Det är ett brott mot den tidigare trenden där antalet överprövningsmål under flera år låg på oförändrad nivå, konstaterar Konkurrensverket. Under 2016 var...

Nya tidsfrister i upphandling

Tre nya upphandlingslagar (LOU, LUF och LUK) från årsskiftet 2016/17 innebär också nya tidsfrister för att lämna anbudsansökningar och anbud. Tidsfristerna skiljer sig åt mellan de olika förfarandena samt i flera fall skiljer sig också de...

Leverantörer av ramavtal vinnare

Alla leverantörer av ramavtal är vinnare med kommande förändringar i de nya upphandlingsreglerna vilka kan leda till en konstruktiv utveckling av de svenska ramavtalen. Det tror Åsa Edman, chefsjurist på SKL Kommentus.   I en krönika i nr 5...