Konkurrens | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Konkurrens

Osund konkurrens drabbar företag

Många företag som verkar inom tjänstesektorn drabbas av osund konkurrens från kommuner eller andra offentliga aktörer, visar en rapport från Almega. Detta är skadligt – inte bara för de drabbade företagen, utan även för företagsklimat...

Avreglerad finsk hyresmarknad

En avreglerad hyresmarknad nämns allt oftare som en av flera åtgärder för att öka fastighetsägares motivation till att investera i fler hyresrätter. Det har vi sett i de pågående regeringsförhandlingarna och i flera utspel som följt i...

Tillsyn stoppade snedvriden konkurrens

När offentliga aktörer agerar på en konkurrensutsatt marknad riskerar det att snedvrida förutsättningarna för en effektiv konkurrens eller hämma förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens. Konkurrensverket (KKV) har därför...

SJ anmäls till Konkurrensverket

SJ:s säljplattform är inte konkurrensneutral. Därför lämnar MTR Express in ett formellt klagomål mot statens bolag SJ till Konkurrensverket för Missbruk av dominerande ställning och Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.  Trots...

Oroande utveckling med korruption

Sverige tappar placering i korruptionsligan och är nu sämst i Skandinavien på området. Det visade Transparency Internationals årliga undersökning i februari. – Gränsen mellan vad som är korruption och vad som kan uppfattas som korruption...

Vårdcentraler behandlas olika

En ny granskning visar att landstingsdriven primärvård gick med underskott i 19 av 21 landsting år 2016. I några fall är underskotten små, framhåller Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, och Karin Liljeblad, näringspolitisk expert, båda...

”Överge inte lokaliseringsprincipen!”

Konkurrensverket avstyrker förslag om generell rätt till kommunal avtalssamverkan. ”Förslaget i innebär att den kommunala lokaliseringsprincipen delvis överges”, menar myndigheten. Konkurrensverket menar att en generell rätt till...