Konkurrens | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Konkurrens

Oroande utveckling med korruption

Sverige tappar placering i korruptionsligan och är nu sämst i Skandinavien på området. Det visade Transparency Internationals årliga undersökning i februari. – Gränsen mellan vad som är korruption och vad som kan uppfattas som korruption...

Vårdcentraler behandlas olika

En ny granskning visar att landstingsdriven primärvård gick med underskott i 19 av 21 landsting år 2016. I några fall är underskotten små, framhåller Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, och Karin Liljeblad, näringspolitisk expert, båda...

”Överge inte lokaliseringsprincipen!”

Konkurrensverket avstyrker förslag om generell rätt till kommunal avtalssamverkan. ”Förslaget i innebär att den kommunala lokaliseringsprincipen delvis överges”, menar myndigheten. Konkurrensverket menar att en generell rätt till...

Fler företag nobbar upphandlingar

Trots allt tal om att underlätta den offentliga upphandlingen har förutsättningarna att delta i upphandlingar försämrats de senaste fem åren. Det tycker de företag som Svenskt Näringsliv tillfrågat. Följden: allt fler låter bli att lägga...

Risk för korruption i kommunala bolag

Ännu en gång avslöjas korruption i Göteborgs kommun. I avvaktan på en ny kommunallag bör kommunen lägga ner sina bolag. Starta gärna med Göteborgs stads Leasing AB, skriver Inga-Britt Ahlenius, ledamot i Transparency International Sverige....

Nu gäller ny Konkurrensskadelag

Som en följd av ett EU-direktiv som trädde strax före årsskiftet har en ny konkurrensskadelag trätt i kraft. Med stöd av lagen underlättas möjligheterna att få skadestånd för företag och konsumenter som har lidit skada, till exempel på...

Konkurrensutsätt direktupphandlingarna

Mindre statliga myndigheter är sämst på att dokumentera sina direktupphandlingar. Det framkommer av en undersökning som Konkurrensverket genomfört. Bäst är kommunerna. – Generellt tycks kommunerna i högre grad än de statliga myndigheterna...