Konkurrens | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Konkurrens

Myndigheter hämmar konkurrensen

Myndigheter hämmar konkurrensen när de slår ihop anbudsområden eller ställer krav som små- och medelstora företag inte kan leva upp till. Det framhåller Fredrik Dahlström, Upphandlingsbyrån, ett konsultföretag som startade 2018....

Varnas för att ta ut överpriser

Om Konkurrensverket får indikationer på att marknadsaktörer ägnar sig åt överprissättning kommer myndigheten att prioritera sådana ärenden. I skrivande stund har man dock inte fått in några anmälningar om överpriser, berättar Martin...

Så ska LOV bli ännu bättre

Valfriheten har förändrat svensk välfärd i grunden men nu behövs en dialog kring hur LOV kan förbättras. Det var kontentan efter ett panelsamtal på Almegas upphandlingsdag i Stockholm den 3 december. LOV (lagen om valfrihetssystem) fyller...

Osund konkurrens drabbar företag

Många företag som verkar inom tjänstesektorn drabbas av osund konkurrens från kommuner eller andra offentliga aktörer, visar en rapport från Almega. Detta är skadligt – inte bara för de drabbade företagen, utan även för företagsklimat...

Avreglerad finsk hyresmarknad

En avreglerad hyresmarknad nämns allt oftare som en av flera åtgärder för att öka fastighetsägares motivation till att investera i fler hyresrätter. Det har vi sett i de pågående regeringsförhandlingarna och i flera utspel som följt i...

Tillsyn stoppade snedvriden konkurrens

När offentliga aktörer agerar på en konkurrensutsatt marknad riskerar det att snedvrida förutsättningarna för en effektiv konkurrens eller hämma förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens. Konkurrensverket (KKV) har därför...

SJ anmäls till Konkurrensverket

SJ:s säljplattform är inte konkurrensneutral. Därför lämnar MTR Express in ett formellt klagomål mot statens bolag SJ till Konkurrensverket för Missbruk av dominerande ställning och Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.  Trots...