Ledarskap | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ledarskap

Lojaliteten ökade under pandemin

Medarbetarnas lojalitet gentemot arbetsplatsen har ökat under pandemin, 2020, visar en ny rapport från Netigate. – Det som varit mest förvånande för mig från undersökningar under 2021 är att majoriteten anser att det blivit ”bättre och...

Hemarbete utmaning för arbetsgivare

Medarbetare i offentlig sektor är litet mindre nöjda med ledarskapet än medarbetare i privat sektor. Detta och mycket annat visar en enkätundersökning från Netigate. – Man upplever sig inte kunna göra sin röst hörd där lika mycket som i...

Ny bok om ledarskap

– Ledarskap handlar inte om att genomföra en blixtrande insats under en kort tidsperiod. Som så mycket annat i livet handlar det i stället om att vara trovärdig och hållbar i det långa perspektivet. Det hävdar Johan Lindahl, författare...

“Skarpa åtgärder innebär risker”

De skarpa åtgärder som vidtagits i Sverige innebär risker, menar Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift. OFFENTLIGA AFFÄRER har intervjuat honom, – Å ena sidan behöver vi vidta kraftfulla åtgärder för att säkra den fysiska hälsan....

Rusta socialtjänsten mot gängvåldet

Det finns politiker som hävdar att socialtjänsten inte är rustad att klara av unga kriminella. Vi håller delvis med, men socialtjänsten är en politiskt styrd verksamhet, så politiker: det är dags att rusta socialtjänsten! Det hävdar Heike...

Lönsamt satsa på arbetsmiljön

En prioritering av resurser på systematiskt arbetsmiljöarbete skulle ge större och mer långsiktig effekt på ekonomin än olika besparingar som i många fall riskerar att dyka upp som en kostnad inom något annat område.  – Det skulle vara...

Optimala köp skapar samhällsnytta

– Alla offentliga chefer har makten och ansvaret att sätta planer för utveckling inom sitt område. Det handlar om att göra det optimala köpet, som svarar mot behovet, bidrar till samhällsnyttan och värnar om skattemedlen. Det säger Inger...