Miljö | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Miljö

Matproduktion inte miljöfarligt

Jordbruket klassas i dag som ”miljöfarlig verksamhet” i miljöbalken, vilket är orimligt och måste ändras till ”miljöfrämjande verksamhet”. Det menar Marianne Andersson, ordförande för LRF Skåne. Hon anser att det inte enbart är en...

Färdplan för energipolitiken behövs

För att inte Sverige ska missa både klimat- och förnybarhetsmål så bör energiminister Ibrahim Baylan ge Energimyndigheten uppdraget att konkretisera den övergripande energipolitiken i en färdplan. Det menar Linda Burenius Magnusson,...

Bygglov för vissa solceller slopas

Regeringen har lagt fram en lagrådsremiss som föreslår att det inte ska krävas bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form.  – Det är en välkommen förenklingsåtgärd för husägare och andra med...

Svensk vindkraft ökar med 60 procent

Aldrig förr har det investerats så mycket i vindkraft som under 2017. Produktionen av vindkraft förväntas öka med runt 60 procent på fyra år. Dessutom kan Sverige nå riksdagens mål om ytterligare 18 TWh ny förnybart redan 2021, rapporterar...

Världsbanken slutar finansiera gas och olja

Världsbanken kommer att sluta finansiera investeringar i gas och olja efter 2019. Det rapporterar Supermiljöbloggen, en oberoende miljövänlig instans (http://supermiljobloggen.se). Världsbanken kommer dock att göra undantag för gasprojekt som...

Vill upphäva vetot för vindkraft

Statliga verk, länsstyrelser, företag och näringslivets organisationer ger ett tydligt stöd för expertmyndigheternas förslag – att det kommunala vetot upphävs. Två tredjedelar av remissinstanserna är positiva eller neutrala till...

Investeringar i svensk vindkraft ökar

Den senaste trenden inom vindkraft är färre men större vindkraftsprojekt. Utländska investerare flockas på den svenska marknaden. Det konstaterar Dagens Industri (DI 2017-11-24). Totalt beräknas 45 miljarder kronor investeras i vindkraft i...