Upphandling | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Upphandling

Årets inköpare 2017 på nytt jobb

Sedan i mitten på maj 2018 finns Årets inköpare SOI 2017, Ann-Heléne Klasson, på en ny befattning, nämligen som upphandlingschef i Båstad kommun. Ann-Heléne Klasson tog emot utmärkelsen i samband med Sveriges Offentliga Inköpares...

Unik enkät om lagförslag och PEPPOL

Anses kravet om e-faktura vid offentlig upphandling som bra eller dåligt? Och hur många av de berörda har ordnat anslutningen till PEPPOL? Det här kan Offentliga Affärer ge tydlig fingervisning om tack vare en ny enkätundersökning gjord av...

Sociala företag en väg till arbete

Arbetsintegrerande sociala företag kan vara en väg till arbete för människor som annars ofta står långt från arbetsmarknaden. Detta gäller särskilt kvinnor med utländsk bakgrund. Därför vill miljöpartiet göra det enklare för kommuner...

SOI kräver lagstiftning med elva paragrafer

Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) föreslår en lagstiftning som kraftigt förenklar regelverket under tröskelvärdena samt för vissa tjänster i lagen om offentlig upphandling. – En lagstiftning som ger bättre möjlighet att fokusera på...

Tio blir nio i Inköp Gävleborg

Runt fyrtio procent av intäktsunderlaget kommer att försvinna när Gävle kommun lämnar Inköp Gävleborg 2019. Det motsvarar drygt 6 miljoner kronor, en relativt liten summa jämfört med vad kommunalförbundet årligen köper för. Det...

E-faktura blir krav i upphandling 2019

Som väntat måste alla leverantörer till offentlig sektor från och med den 1 april 2019 skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. Det är innebörden i en tidigare aviserad...

Får bukt med onormalt låga anbud

Daniel Turås, upphandlare inom Fastighet och Energi på Inköp Gävleborg, har under sex års tid jobbat hårt för att få bukt med onormalt låga anbud. Dels genom att systematiskt begära in förklaringar på anbud som förefaller vara orimligt...