Upphandling | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Upphandling

Fler anbud – färre överprövningar

Antalet anbudsgivare per upphandling ökar för första gången sedan 2012 och andelen överprövningar minskar för fjärde året i rad. Det visar ny statistik. I ett gemensamt pressmeddelande frånUpphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket...

Civilministern vill se skärpt tillsyn

– Mycket fungerar bra, men det finns en hel del att göra. Bland annat ska Konkurrensverkes tillsyn över den offentliga upphandlingen skärpas. Det sa civilminister Lena Micko som inledningstalade på Almegas upphandlingsdag på...

Inköp Gävleborg blir nätverk

Varje kommun ska bygga upp sin egen inköps- och upphandlingsorganisation. Inköp Gävleborg blir i stället ett avtalat nätverkssamarbete där kommunerna samverkar kring gemensamma och prioriterade upphandlingar. Eftersom Gävle kommun har begärt...

Inspirationsdag för framtida affärer

Anbudsskola och ministerbesök. Se där två inslag på Almegas upphandlingsdag som arrangeras ihop med Upphandlingsmyndigheten den 3 december 2019. Dagen inleds av civilminister Lena Micko (bilden nedan), tidigare andre vice ordförande och ledamot...

LOU inget hinder för lyckad affär

I dagspressen figurerar det dagligen exempel på ifrågasatta upphandlingar. Senaste i raden är de fem regionernas inköp av förbrukningsmateriel. Det påpekar Svenskt Näringsliv som samtidigt understryker att upphandlingslagarna inte är ett...

Materielkaoset – hur kunde det hända?

Efter den senaste tidens materielkaos är nu både leverantören och den upphandlande myndigheten överens om att göra om en upphandling. Region Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanland gör omstart i upphandlingen av dostjänster, heter det...

AI kan revolutionera upphandlingen

Artificiell intelligens skulle kunna revolutionera den offentliga upphandlingen och underlätta dramatiskt för både upphandlare och leverantörer. – Artificiell Intelligens, AI, används nästan inte alls i den offentliga marknaden. Om vi ska...