Upphandling | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Upphandling

Ställ färre särkrav i kollektivtrafik

Exemplen på skadliga särkrav och ohållbara villkor är tyvärr fortfarande många i upphandlad kollektivtrafik. Krav på färger på uniformer, antal dörröppningar och inredning, med mera, i varje enskild region, är bara några exempel på...

Succé för leverantörsträffar

Region Skånes leverantörsträffar i Stockholm drog runt 250 personer. Den första fulltecknades snabbt och ytterligare en strax därefter fick arrangeras. Louise Strand, inköpsdirektör i Region Skåne var både glad och nöjd med uppslutningen....

”Ställ krav att hastighetsgräns hålls!”

Yrkesförarna kör för fort. Men företag som köper godstransporter kan ställa upphandlingskrav på att man följer regelverket när godset ska fram. Uppmaningen kommer från Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör Transportstyrelsen, och Lena...

Leverantörsträff snabbt fullbokad

Intresset blev över förväntan för Region Skånes träff riktad mot leverantörer i Stockholmsregionen.   – Platserna tog fort slut och vi fick en väntelista med cirka 70 personer. Vi kommer därför att hålla ytterligare ett seminarium...

Utmaning för Inköp Gävleborg

Samarbetet på inköpsområdet mellan nio kommuner i Gävleborg samt Älvkarleby kommun kan komma att upphöra i sin nuvarande form. – Ur ekonomisk, innehållsmässig och organisatorisk synvinkel vore det bättre att avveckla kommunalförbundet...

Region bjuder in leverantörer

Region Skåne söker fler leverantörer och smarta lösningar. Därför bjuder man på leverantörsinfo med skånsk frukost i Stockholm den 31 januari. Louise Strand, inköpsdirektör på Region Skåne, oroar sig över de senaste årens utveckling...

Oroväckande trend med färre anbud

Det är en ”oroväckande trend” att antalet anbud per upphandling minskar, enligt den senaste årliga rapporten från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. Enligt de bägge myndigheterna annonseras varje år cirka 18.500 offentliga...