Upphandling | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Upphandling

Statistikdatabas – bra första steg

Regeringen har fattat beslut om ett förslag där man vill ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ansvara för en statistikdatabas med uppgifter om annonserade upphandlingar. Konkurrensverket ska ansvara för att annonsdatabaserna registreras och...

Växande marknad för upphandlingskonsulter

– Det har gått bra, långt över förväntan, vi har fått in bra med jobb, säger Daniel Turås, upphandlingskonsult på Upphandlingsbyrån i Hälsingland AB. I november 2018 rapporterade OFFENTLIGA AFFÄRER att tre meriterade upphandlare skulle...

Flexibelt avtal för kaffeautomater

Minimikrav i stället för ett fast sortiment. Det blev en av förändringarna när Statens inköpscentral tecknade avtal med sex leverantörer gällande kaffeautomater och med sju leverantörer gällande vatten. – Vatten ett litet område som...

Statens inköpscentral vässar sig

De ramavtal som Statens inköpscentral upphandlar omsätter närmare 14 miljarder kronor. Kunderna är myndigheter, kommuner och regioner som på olika sätt servar Sveriges invånare. OFFENTLIGA AFFÄRER har suttit ner och samtalat med Anna Clara...

Krav bör tas bort när nya ställs

– Varje gång vi ställer ett nytt krav i en upphandling bör vi fråga oss – vilka krav kan vi då ta bort? Det sa Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket, på en SNS-konferens om sysselsättningskrav i offentlig upphandling den 2...

Konkurrensverket stämmer regioner

Konkurrensverket har stämt fyra regioner i norr för otillåten direktupphandling i samband med att dessa köpt bemanningstjänster utanför befintliga ramavtal. – Om man inte konkurrensutsätter ett inköp så är ju risken att man inte får...

LOU fel väg för välfärdstjänster

Internationell forskning visar att offentliga upphandlingar ger sämre förutsättningar för idéburna vård- och omsorgsaktörer. I stället gynnas stora kommersiella aktörer. Det skriver företrädare för Bräcke diakoni, Ersta diakoni och...