Upphandling | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Upphandling

Leverantörer i Gävleborg positiva

Inköp Gävleborg har undersökt vad leverantörerna egentligen tycker om inköp, upphandlingar, förfrågningsunderlag, med mera. Responsen är positiv. Undersökningen gick ut till sammanlagt 160 leverantörer varav 92 besvarade enkäten....

Shekarabi lovar förenkla regler

Civilminister Ardalan Shekarabi lovade att reglerna för offentliga upphandlingar under EU:s tröskelvärden ska förenklas betydligt. Det förklarade han på SOI:s årsdagar i Gävle 24-26 april. OFFENTLIGA AFFÄRER fanns på plats på SOI-dagarna...

Unik kommunal upphandling

ISS Facility Services har levererat teknik- och energitjänster till Vellinge kommun sedan 2014 och har nu fått förnyat och utökat förtroende av kommunen. ISS blir helhetsleverantör av tekniska tjänster till kommunen vad det gäller leverans...

30-årigt avtal upphör

Lidköpings kommun och Lidköping Energi har haft ett avtal i över trettio år som reglerat avfallshanteringen samt hanteringen av den slagg- och bottenaska som uppstår när Lidköping Energi producerar fjärrvärme. Avtalet går ut på att...

Stämmer att antalet anbudsgivare minskar

Antalet anbud per upphandling har sjunkit i flera år. I mer än hälften av alla upphandlingar läggs nu bara tre eller färre anbud. I var sjunde upphandling läggs bara ett enda bud. Det rapporterade OFFENTLIGA AFFÄRER 2017-03-22. Med anledning...

KD-stöd till regeringen omdiskuterat

Kristdemokraternas beslut att ställa sig bakom regeringens nya förslag om arbetsrättsliga krav i offentlig upphandling får både ris och ros. ”En delseger”, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S). Det nya förslaget går i korthet går...