Upphandling | Offentliga affärer - Part 2
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

Upphandling

Krav på hållbarhet gör skillnad

– Vi vet att vårt arbete gör skillnad, flera rapporter visar detta. Så skriver ett antal företrädare för regioner och landsting med Pauline Göthberg, Nationella kansliet för hållbar upphandling, i spetsen. Debattartikeln är publicerad i...

“Höj ambitionsnivån!”

Politiker i kommuner, landsting och regioner måste nu höja ambitionsnivån för offentlig upphandling, menar Veronica Magnusson, ordförande i fackförbundet Vision. I en debattartikel i Dagens Samhälle pekar hon på att EU:s lagstiftning har...

Seriösa företag missgynnas

Tyvärr vet vi att fusket i byggsektorn idag är omfattande, vilket också missgynnar seriösa företag som tar sitt hållbarhetsarbete på allvar. Det måste få ett slut, skriver Johan Aspelin, vd för Golvbranschen. I Dagens Samhälle...

Uppsagt kontrakt efter skattetillägg

Uppsala kommun säger upp avropsavtalet med ett av Eceneas bolag. Ett tjugotal leverantörer sätts samtidigt under specialgranskning. Det rapporterar Inköpsrådet efter att Uppsala kommun bett Skatteverket att undersöka om 514 angivna...

Årets inköpare 2017 på nytt jobb

Sedan i mitten på maj 2018 finns Årets inköpare SOI 2017, Ann-Heléne Klasson, på en ny befattning, nämligen som upphandlingschef i Båstad kommun. Ann-Heléne Klasson tog emot utmärkelsen i samband med Sveriges Offentliga Inköpares...

Unik enkät om lagförslag och PEPPOL

Anses kravet om e-faktura vid offentlig upphandling som bra eller dåligt? Och hur många av de berörda har ordnat anslutningen till PEPPOL? Det här kan Offentliga Affärer ge tydlig fingervisning om tack vare en ny enkätundersökning gjord av...

Sociala företag en väg till arbete

Arbetsintegrerande sociala företag kan vara en väg till arbete för människor som annars ofta står långt från arbetsmarknaden. Detta gäller särskilt kvinnor med utländsk bakgrund. Därför vill miljöpartiet göra det enklare för kommuner...