Upphandling | Offentliga Affärer - Part 2
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Upphandling

Minister utfrågas av inköpare

Civilminister Lena Micko, med ansvar för svensk offentlig upphandling, kommer att frågas ut på SOI:s årsdagar 16-18 mars 2021. OFFENTLIGA AFFÄRER kontaktade Martin Kruse som ska hålla i utfrågningen och Linda Jansson, en av...

Regeringen vill styra upp inköpen

Regeringen vill styra upp de offentliga inköpen. Inköpsorganisationerna ska bli mer strategiska och effektiva. Svenskt Näringsliv och Ellen Hausel Heldahl, jurist och upphandlingsexpert, välkomnar planerna. Regeringen gav nyligen...

Dataövervakning mot bedrägerier

Datastödd övervakning är nödvändig för att kunna svara mot en stor andel bedrägerier vid offentlig upphandling. Det skriver Hans Strunge Bonde, Senior Industry Consultant på SAS Institute, i en debattartikel för OFFENTLIGA AFFÄRER.  Här...

Funktionsupphandling – en hävstång

– Det är uppseendeväckande att politiker inte i högre grad använder sig av funktionsupphandling som medel för att uppnå långsiktiga mål inom miljö, klimat och hälsa. Den kan bli en avgörande kraft i samhällsutvecklingen. Det menar...

Kammarkollegiet svarar på kritiken

Små och medelstora företag förekommer på ramavtalen och är inte på något sätt ovanliga inom IT-upphandlingen. Om man anser att nischade (IT)- företag är detsamma som SME med hög specialisering så har vi historiskt haft den sortens...

Viktigt fördjupa dialogen

Jesper Zetterström, 43, är upphandlingschef på Region Kalmar. Han är knuten till Regionservice som ansvarar för, utför och utvecklar servicetjänster för Region Kalmar läns alla verksamheter. Fritiden ägnar han gärna åt flugfiske på...

Höga krav hämmar konkurrensen

Höga transaktionskostnader och ofullständig uppföljning av ställda villkor utgör betydande konkurrensproblem. – De transaktionskostnader som det innebär att delta i offentliga upphandlingar utgör en barriär, slår professor Fredrik...