Upphandling | Offentliga Affärer - Part 2
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Upphandling

Kammarkollegiet svarar på kritiken

Små och medelstora företag förekommer på ramavtalen och är inte på något sätt ovanliga inom IT-upphandlingen. Om man anser att nischade (IT)- företag är detsamma som SME med hög specialisering så har vi historiskt haft den sortens...

Viktigt fördjupa dialogen

Jesper Zetterström, 43, är upphandlingschef på Region Kalmar. Han är knuten till Regionservice som ansvarar för, utför och utvecklar servicetjänster för Region Kalmar läns alla verksamheter. Fritiden ägnar han gärna åt flugfiske på...

Höga krav hämmar konkurrensen

Höga transaktionskostnader och ofullständig uppföljning av ställda villkor utgör betydande konkurrensproblem. – De transaktionskostnader som det innebär att delta i offentliga upphandlingar utgör en barriär, slår professor Fredrik...

Rekordsatsning på kollektivtrafik

Region Stockholm genomför nu den största satsningen på kollektivtrafik i Stockholmsregionen sedan 70-talet. Var med och bygg ut Stockholms tunnelbana! Den uppmaningen möts man av på regionens webbplats. En särskild leverantörsdag är utlyst...

”LOU har blivit en bromskloss”

När 8 av 10 företag väljer att avstå från att delta i offentliga upphandlingar så måste vi inse att hela idén har misslyckats. Det menar Mikael Söderlund, ansvarig för näringsliv och företagsfrågor för Moderaterna i Västmanland. –...

Ingen personal kvar i Inköp Gävleborg

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg är i praktiken avvecklat. Ingen anställd personal finns kvar i organisationen och den 8 juni 2020 stängde växeln och e-posten avvecklades. Fem hälsingekommuner tänker nu fortsätta samarbetet under...

Risk: ökad korruption efter Corona

Coronapandemin och dess effekter medför en grogrund för ökad korruption. De företag som vill bidra i arbetet mot pandemin måste ta korruptionsbekämpning på allvar, hävdar Natali Engstam Phalén, generalsekreterare för Institutet mot mutor,...