Upphandling | Offentliga affärer - Part 2
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Upphandling

LOU fel väg för välfärdstjänster

Internationell forskning visar att offentliga upphandlingar ger sämre förutsättningar för idéburna vård- och omsorgsaktörer. I stället gynnas stora kommersiella aktörer. Det skriver företrädare för Bräcke diakoni, Ersta diakoni och...

Statlig städjätte slår ut privata

Samhall tillåts konkurrera ut privata företag i glesbygden. Det anser Almega Städföretagen som låtit Visma Opic göra en granskning av 1 200 offentliga städupphandlingar. Det visar sig att Samhall har vunnit nästan lika många offentliga...

SOI-konferens i Luleå 2020

Iqbal Musaji, koncerninköpschef i Borås stad, har utsetts till Årets inköpare 2019 av Sveriges Offentliga Inköpare (SOI). Och nästa år, 2020, blir det Luleå som får härbärgera årsdagarna. Beskedet om nästa års konferens brukar vara det...

Är sysselsättningskrav krångliga?

Sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar. Det är rubriken när Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) samlar stora delar av svensk upphandlings-elit för ett halvdagsseminarium den 2 maj 2019. På halvdagskonferensen deltar...

Ställ färre särkrav i kollektivtrafik

Exemplen på skadliga särkrav och ohållbara villkor är tyvärr fortfarande många i upphandlad kollektivtrafik. Krav på färger på uniformer, antal dörröppningar och inredning, med mera, i varje enskild region, är bara några exempel på...

Succé för leverantörsträffar

Region Skånes leverantörsträffar i Stockholm drog runt 250 personer. Den första fulltecknades snabbt och ytterligare en strax därefter fick arrangeras. Louise Strand, inköpsdirektör i Region Skåne var både glad och nöjd med uppslutningen....

”Ställ krav att hastighetsgräns hålls!”

Yrkesförarna kör för fort. Men företag som köper godstransporter kan ställa upphandlingskrav på att man följer regelverket när godset ska fram. Uppmaningen kommer från Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör Transportstyrelsen, och Lena...