Utbildningar | Offentliga Affärer - Part 2
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320
EVENT-Toppbanner1260x250

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Utbildningar

Per Cramér, rektor vid Handelshögskolan i Göteborg. Foto: Jeffrey Johns

Nytt nätverk för handelshögskolor

Alliance of Chinese & European Business Schools, ACE, är ett nytt samarbete mellan tio europeiska och tio kinesiska handelshögskolor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har som enda svenska lärosäte inbjudits att vara en av de...

Johan Eklund, docent i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Högre utbildning – sämre matchning

Utbildningsnivån bland befolkningen i Sverige ökar stadigt. Samtidigt försämras matchningen. Inte ens på regional nivå fungerar matchningen särskilt väl. Det visar en ny rapport inom forskningsprojektet Kompetens för tillväxt.

Innehållet i de digitala verktygen vill Gleerups diskutera med skolledare och politiker.

Den nya pedagogiken

Debatten kring skolans inköp av digitala verktyg har varit stor det senaste året. Alltför ofta stannar den vid hårdvaran och alltför sällan vid innehållet och hur man faktiskt arbetar på nya sätt i klassrummet.

Samverkan sker nu vid tillsynen av utbildningar inom trafikflyget.

Myndigheter gör gemensamma tillsyner

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit initiativ till att samverka med Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning när det gäller tillsynen av utbildningar inom trafikflyget. Syftet är att tillsynen ska kunna utföras mer effektivt och...