Vård | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vård

”Valfriheten måste skrotas”

Lagen om valfrihetssystem (LOV) måste skrotas, anser Vänsterpartiet. – Det är inte patienten som väljer, det är företagen, menar fyra V-debattörer som menar att tanken på en jämlik hälsa i dag får stå tillbaka  för den fria...

Region Stockholm ser över vårdval

Färre vårdval och färre privata aktörer. Det kan bli följden när Region Stockholm ser över sina vårdval i en nyligen tillsatt utredning.   Region Stockholm har de allra flesta vårdvalen inom specialistvården i hela Sverige. Och det har...

Corona och äldrevård debatteras

En debatt har blossat upp om äldreomsorgen i kölvattnet av Coronapandemin. – Särskilda boenden idag är inte byggda för att klara smittspridning eller andra hälso- och sjukvårdsinsatser, konstaterar Ann-Christin Martens, chef på ett...

Fem punkter för stärkt äldreomsorg

– Coronapandemin har lett till ett yrvaket intresse för äldreomsorgen. Det får inte resultera i kortsiktiga lösningar och analyser. Äldreomsorgen behöver ökad kontinuitet, stärkt kompetens, avskaffade minutscheman, större frihet och...

Nu måste äldreomsorgen utvecklas

– Katastrofen i äldreomsorgen måste bli startpunkten för att utveckla en verksamhet som vi om något decennium kan vara stolta över oavsett var vi står politiskt eller tillhör för verksamhet i dag. Det menar Peter Larsson, regeringens...

Taligenkänning frigör läkartid

En ny molnbaserad taligenkänningslösning använder AI för att möjliggöra för läkare att snabbare och mer flexibelt dokumentera hela patienthistorien, uppdatera journalsystem, minska den administrativa arbetsbelastningen och förbättra...

“Inte mer resurser som behövs”

– Det föreligger inget generellt behov av resurser till den gemensamma sektorn. Tvärtom är det sannolikt både oförståndigt och på sikt direkt oklokt att falla in i ”kören” som kräver generella resurstillskott till den svenska...