Vård | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vård

Sponsring av sjukvård ska kartläggas

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har belyst de etiska problem som kan uppstå när externa aktörer ger medel till den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Exempelvis handlar det om sponsring av metoder eller utrustning med en...

Låt patienten bli expert i nära vård

Ett paradigmskifte krävs mot en personcentrerad nära vård som tar helhetsansvar för befolkningens hälsa och livskvalitet. Det framhåller Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet. I Dagens Samhälle hävdar hon att ökad ojämlikhet i...

Ambulansflyg upphandlas

Svenskt Ambulansflyg har förlängt anbudstiden för upphandling av flygplan för ambulanstransporter. Det framgår av Svenskt Ambulansflygs webbplats. Organisationen ska upphandla sex flygplan, med option på ytterligare fyra. Man har fått in...

Glömmer sjukvården patienterna?

Planen att landstingen ska fördela ansvaret för olika sjukdomar mellan sig har gjorts upp helt utan insyn och inflytande för patientorganisationerna. ”Det är för oss synnerligen anmärkningsvärt”, hävdar en rad patientorganisationer. ...

Sänk inte kraven för ambulanssjukvårdare

Hur är det möjligt att frågan om sänkta kompetenskrav inom svensk ambulanssjukvård överhuvudtaget har väckts? undrar Nät­verket för ut­bildning av ambulanssjuksköterskor. Frågan ställs i en debattartikel i Svenska Dagbladet 2017-06-08....

Använd den nya tekniken rätt!

Dagens utförare av privat telemedicin måste ändra sin aggressiva marknadsföring. Att kalla en telemedicinsk tjänst för ”vårdcentral” eller använda beskrivningar som ”precis som vid ett vanligt läkarbesök” riskerar att vilseleda...

Framtidens hälsofrågor i fokus

I dagarna samlas 3 600 deltagare från kommuner, landsting, myndigheter, företag och akademi i Göteborg för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg. Evenemanget kallas Vitalis och vill under tre dagar skapa...