Vård | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vård

Corona och äldrevård debatteras

En debatt har blossat upp om äldreomsorgen i kölvattnet av Coronapandemin. – Särskilda boenden idag är inte byggda för att klara smittspridning eller andra hälso- och sjukvårdsinsatser, konstaterar Ann-Christin Martens, chef på ett...

Fem punkter för stärkt äldreomsorg

– Coronapandemin har lett till ett yrvaket intresse för äldreomsorgen. Det får inte resultera i kortsiktiga lösningar och analyser. Äldreomsorgen behöver ökad kontinuitet, stärkt kompetens, avskaffade minutscheman, större frihet och...

Nu måste äldreomsorgen utvecklas

– Katastrofen i äldreomsorgen måste bli startpunkten för att utveckla en verksamhet som vi om något decennium kan vara stolta över oavsett var vi står politiskt eller tillhör för verksamhet i dag. Det menar Peter Larsson, regeringens...

Taligenkänning frigör läkartid

En ny molnbaserad taligenkänningslösning använder AI för att möjliggöra för läkare att snabbare och mer flexibelt dokumentera hela patienthistorien, uppdatera journalsystem, minska den administrativa arbetsbelastningen och förbättra...

“Inte mer resurser som behövs”

– Det föreligger inget generellt behov av resurser till den gemensamma sektorn. Tvärtom är det sannolikt både oförståndigt och på sikt direkt oklokt att falla in i ”kören” som kräver generella resurstillskott till den svenska...

Nätläkare kritiska till utredning

De tre största nätläkarna, Doktor.se, Kry och Min Doktor har lämnat ett gemensamt remissyttrande på den av regeringen tillsatta vårdutredningen. – Utredningen missar den besparingspotential som den digitala vården har för hela samhället,...

”It-projekt blev miljardcirkus”

Region Stockholms upphandling av nya it-system, FVM-programmet, har utvecklats till ett slöseri med skattepengar. Det hävdar Fredrik Öberg, biträdande överläkare, PMI anestesi och intensivvård, Karolinska universitetssjukhuset Solna. FVM är...