Vård | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vård

Chefer i vården dubbelarbetar

Chefer i vård och omsorg dubbelarbetar som vaktmästare och rörmokare. Det hävdar branschföreningen Ledarna inom vård och omsorg, LiVO, efter att ha genomfört en undersökning bland nära 3 000 chefer i vård- och omsorgssektorn. Utifrån...

Patientdata kan nyttjas bättre

– Det är frustrerande att se hur den patient­information som kontinuerligt lagras i svenska hälso- och sjukvårdssystem är så svår att nå när det verkligen gäller, hävdar tre debattörer. En är knuten till Karolinska Institutet, KI,...

”Valfriheten måste skrotas”

Lagen om valfrihetssystem (LOV) måste skrotas, anser Vänsterpartiet. – Det är inte patienten som väljer, det är företagen, menar fyra V-debattörer som menar att tanken på en jämlik hälsa i dag får stå tillbaka  för den fria...

Region Stockholm ser över vårdval

Färre vårdval och färre privata aktörer. Det kan bli följden när Region Stockholm ser över sina vårdval i en nyligen tillsatt utredning.   Region Stockholm har de allra flesta vårdvalen inom specialistvården i hela Sverige. Och det har...

Corona och äldrevård debatteras

En debatt har blossat upp om äldreomsorgen i kölvattnet av Coronapandemin. – Särskilda boenden idag är inte byggda för att klara smittspridning eller andra hälso- och sjukvårdsinsatser, konstaterar Ann-Christin Martens, chef på ett...

Fem punkter för stärkt äldreomsorg

– Coronapandemin har lett till ett yrvaket intresse för äldreomsorgen. Det får inte resultera i kortsiktiga lösningar och analyser. Äldreomsorgen behöver ökad kontinuitet, stärkt kompetens, avskaffade minutscheman, större frihet och...

Nu måste äldreomsorgen utvecklas

– Katastrofen i äldreomsorgen måste bli startpunkten för att utveckla en verksamhet som vi om något decennium kan vara stolta över oavsett var vi står politiskt eller tillhör för verksamhet i dag. Det menar Peter Larsson, regeringens...