Vård | Offentliga Affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vård

Nätläkares ersättning känslig fråga

Regionerna muttrar över ersättningen till nätläkarna och SKR ser över hela ersättningssystemet. Samtidigt flyttar nätläkarbolagen fram sina positioner. – Det behövs ett nationellt utformat vårdval uppger Tobias Perdahl, Doktor24, för...

Inhemsk vaccinfabrik – för och emot

En inhemsk vaccinproduktion kan ge färre dödsfall, färre allvarligt skadade, minskade kostnader för sjukhus och vårdpersonal och bättre förutsättningar för näringslivet och övriga samhället genom att det inte behöver ske några...

Chefer i vården dubbelarbetar

Chefer i vård och omsorg dubbelarbetar som vaktmästare och rörmokare. Det hävdar branschföreningen Ledarna inom vård och omsorg, LiVO, efter att ha genomfört en undersökning bland nära 3 000 chefer i vård- och omsorgssektorn. Utifrån...

Patientdata kan nyttjas bättre

– Det är frustrerande att se hur den patient­information som kontinuerligt lagras i svenska hälso- och sjukvårdssystem är så svår att nå när det verkligen gäller, hävdar tre debattörer. En är knuten till Karolinska Institutet, KI,...

”Valfriheten måste skrotas”

Lagen om valfrihetssystem (LOV) måste skrotas, anser Vänsterpartiet. – Det är inte patienten som väljer, det är företagen, menar fyra V-debattörer som menar att tanken på en jämlik hälsa i dag får stå tillbaka  för den fria...

Region Stockholm ser över vårdval

Färre vårdval och färre privata aktörer. Det kan bli följden när Region Stockholm ser över sina vårdval i en nyligen tillsatt utredning.   Region Stockholm har de allra flesta vårdvalen inom specialistvården i hela Sverige. Och det har...

Corona och äldrevård debatteras

En debatt har blossat upp om äldreomsorgen i kölvattnet av Coronapandemin. – Särskilda boenden idag är inte byggda för att klara smittspridning eller andra hälso- och sjukvårdsinsatser, konstaterar Ann-Christin Martens, chef på ett...