Vård | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vård

Glömmer sjukvården patienterna?

Planen att landstingen ska fördela ansvaret för olika sjukdomar mellan sig har gjorts upp helt utan insyn och inflytande för patientorganisationerna. ”Det är för oss synnerligen anmärkningsvärt”, hävdar en rad patientorganisationer. ...

Sänk inte kraven för ambulanssjukvårdare

Hur är det möjligt att frågan om sänkta kompetenskrav inom svensk ambulanssjukvård överhuvudtaget har väckts? undrar Nät­verket för ut­bildning av ambulanssjuksköterskor. Frågan ställs i en debattartikel i Svenska Dagbladet 2017-06-08....

Använd den nya tekniken rätt!

Dagens utförare av privat telemedicin måste ändra sin aggressiva marknadsföring. Att kalla en telemedicinsk tjänst för ”vårdcentral” eller använda beskrivningar som ”precis som vid ett vanligt läkarbesök” riskerar att vilseleda...

Framtidens hälsofrågor i fokus

I dagarna samlas 3 600 deltagare från kommuner, landsting, myndigheter, företag och akademi i Göteborg för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg. Evenemanget kallas Vitalis och vill under tre dagar skapa...

Låt staten upphandla sjukhus

Låt staten gå in och upphandla driften av en handfull av de mest problemtyngda sjukhusen i Sverige. Det tycker Johan Ingerö, ansvarig för välfärdsfrågor på Näringslivets tankesmedja Timbro. Timbro släpper en ny rapport ”Den...

Digital hälsodeklaration i Gävleborg

Region Gävleborg har infört en lösning för elektronisk hälsodeklaration inför operationer. Därmed stärks patientsäkerheten samtidigt som sjukvårdspersonalen avlastas från tidskrävande pappershantering. Lösningen för elektronisk...

IT-hot mot sjukvården kan tacklas

Nyligen publicerades rapporten Health Warning – en grundlig genomgång av IT-hoten mot sjukvården och vad som egentligen händer med data som hamnar på villovägar. Rapporten publicerades av Intel Security och fick stor internationell...