Avtalsnytt | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Toppbanner1260x250
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Avtalsnytt

Hur kommunicerar du ditt nytecknade ramavtal bäst?

Avtalsnytt – snabbar upp och ökar din försäljning
I Avtalsnytt presenterar vi sedan 1997 fortlöpande nya ramavtalsupphandlingar i den offentliga sektorn, syftet med detta är dels att nå ut med nyheten kring ett nytecknat ramavtal i sig, dels att bidra till ett ökat nyttjande av avtalen och därmed ett ökat antal avrop.

Representanter för myndigheterna som ingår i den statliga inköpssamordningen samt SKL Kommentus, skriver och informerar löpande dem som förväntas beröras av ramavtalet genom tidningen. Vidare är avsikten att låta leverantörerna informera om sig själva och de produkter/ tjänster som efter avtalets tecknande finns tillgängliga för avrop.

Att ge leverantören goda möjligheter att kommunicera ett nytecknat ramavtal ser vi som en självklarhet då denne oftast investerat avsevärt i både pengar och nedlagd tid redan innan avtalet kunnat tecknas. Att då snabbt få ut information om sina produkter och tjänster anses ofta nödvändigt i syfte att maximera nyttan av investeringen inför ramavtalet.

I Avtalsnytt finner läsarna förutom den rena ramavtalsinformationen även intressanta reportage om regional samverkan mellan kommuner, samt välmatade nyheter kring den komplicerade upphandlingsjuridik som är konsekvensen av lagen om offentlig upphandling – LOU.

Avtalsnytt distribueras till samtliga som berörs av ett nytecknat ramavtal.

  

Vill du annonsera i Avtalsnytt?

Du får ett helt uppslag i tidningen (2 st A4-sidor). Högersidan täcks av en helsidesannons och vänstersidan innehåller en faktaruta samt en redaktionell text.

För mer information, kontakta oss på:
031-719 05 00
info@hexanova.se