Offentliga Affärer i Almedalen 2016 | Offentliga affärer
EVENT-Mobil-Toppbanner-320×320
EVENT-Toppbanner1260x250

SENASTE JOBB

• No Posts Found
Konferenser & Utbildningar
Laddar evenemang
  • Evenemanget har varit.

Offentliga Affärer i Almedalen 2016

04 juli - 07 juli

I början av juli varje år möts den offentliga och privata sektorn på Sveriges största mötesplats.
Många har insett att detta är ett unikt tillfälle att skapa nya kontakter och fördjupa befintliga under seminarier såväl som under mingel.

Vi finns på plats 4 – 7 juli och har seminarieprogram tillsammans med partners på en av de mest centrala platserna under Almedalsveckan, Wisby Strand Congress & Event på Strandvägen 4.

Offentliga Affärers program i Almedalen 2016 (uppdateras löpande allteftersom programpunkterna blir godkända av Almedalsveckans officiella program)

 

Måndag 4 juli

08.30 – 09.00 Frukostmingel med Offentliga Affärer

 

09.00 – 09.45 Panelsamtal: Att leda mot hållbar samhällsutveckling
Hur motverkar vi arbetsbelastningen för chefer och hur kan vi sänka ohälsotalen och sjukskrivningarna? Panelen pratar om hur nyckeln till ett hållbart och friskt samhälle går via mångfald och ledarskapet.

Medverkande: Torbjörn Eriksson, VD och Grundare, Tenant&Partner, Fredrika Fredmark, Ansvarig för hållbarhetskommunikation, Max Hamburgare, Eivor Andersson, VD, Fritidsresor, Andreas Bergström Vice VD, Fores, Bo Höglander, Moderator och Redaktör, Offentliga Affärer

 

10.00 – 10.30 Framtidens ledarskap – Vad krävs av dig?
I framtiden behöver organisationer bli mer dynamiska, öppna och innovativa. Detta kräver ett nytt ledarskap, men också att vi organiserar oss, styr och fattar beslut på ett annat sätt. Seminariet ger dig svaret på hur kraven på framtidens ledarskap kan tillfredsställas i din organisation.

Medverkande:Karin Mikaelsson, Managementkonsult, Karlöf Consulting, Mikael Sandberg, Managementkonsult, Karlöf Consulting
Medarrangör: Karlöf Consulting

 

10.45 – 11.15 Framsynt och effektivt ledarskap 2.0 – på vetenskaplig grund
Alla organisationers utvecklingstakt och innovationsförmåga är beroende av hur framsynt och effektivt de styrs och leds. Med vetenskapliga metoder kan man snabbt och med begränsad insats skapa transparens i och förståelse för hur väl de personella resurserna tas tillvara och vad som kan och borde förbättras. Implementering leder till avgörande effekter på både korta och långsiktiga resultat.

Medverkande: Ulf Lindberg, VD, Enhancer Consulting
Medarrangör: Enhancer Consulting


11.30 – 12.15 Från utskälld till hyllad – Kan myndighetens förtroende återskapas?

När en av Sveriges största myndigheter fick en ny generaldirektör var det med ett tufft utgångsläge. Trycket på förändring var stort och förtroendet för myndigheten var mycket lågt. Med en tydlig strategi påbörjades arbetet med att utveckla ledarskapet och skapa förändring. Men går det att förändra?

Medverkande: Mikael Sjöberg, Generaldirektör, Arbetsförmedlingen, Jenny Strömstedt, Journalist och Programledare, TV 4
Medarrangör: Gaia Leadership

 

12.30 – 13.00 Lunchmingel med Offentliga Affärer


13.00 – 13.45 PANELSAMTAL: Är det möjligt att leda med ett strategiskt perspektiv i dagens politik och statsförvaltning?

Snabba förändringar sker i omvärlden. Media och medborgare som kräver snabba och enkla svar på komplexa frågor – vi möter civilministern, en landshövding tillika fd statsråd samt en erfaren generaldirektör i ett samtal om hur ett modernt sätt att leda och styra i svensk statsförvaltning ser ut.

Medverkande: Ardalan Shekarabi, Civilminister, Regeringen, Maria Larsson, Landshövding, Örebro, Helena Lindberg, Generaldirektör, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Micael Mathsson, Moderator och Grundare, Gaia Leadership
Medarrangör: Gaia Leadership


14.00 – 14.45 Gör upphandling skillnad för en hållbar framtid?

Hur tas samtalen vidare till handling, när upphör frivilligheten att följa upp kraven på hållbar varu- och tjänsteförsörjning för politik, beställare och leverantörer? Debatt mellan experter inom miljö- och hållbarhet och centrala företrädare för både den politiska majoriteten och oppositionen.

Medverkande: Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD, SKL Kommentus, Peter Nohrstedt, Hållbarhetsansvarig, SKL Kommentus, Mikael Karlsson, Senior advisor, Miljöföretaget 2050 samt regeringens miljömålsberedning, Helena Jonsson, Förbundsordförande, Lantbrukarnas Riksförbund, Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Riksdagsledamot, Nya Moderaterna, Per Schöldberg, Kommunalråd, Växjö Kommun, Centerpartiet, Matilda Ernkrans, Ordförande, Miljö och jordbruksutskottet, Riksdagen, Socialdemokraterna, Birgitta Laurent, Upphandlings och konkurrensexpert, Svenskt Näringsliv, Stig-Björn Ljunggren, Moderator, Statsvetare och Krönikör
Medarrangör: SKL Kommentus

 

15.00 – 15.15 Är den offentliga affären farlig?
En sammanfattning av de fallgropar och regler som kan göra den offentliga affären farlig.

Medverkande: Helena Rosén Andersson, Advokat, Advokatfirman Lindahl, Olof Hallberg, Advokat, Advokatfirman Lindahl
Medarrangör: Advokatfirman Lindahl


15.15 – 16.00 Dålig kontroll, orimliga priser och oskäliga arbetsvillkor – varning för en farlig offentlig kultur

En offentlig affär kan vara farlig om den inte är kommersiellt hållbar. Hur säkrar man upp att affären och leverantören till offentlig sektor är seriös, kommersiellt förankrad och gynnar skattebetalarna på sikt?

Medverkande: Helena Sundén, Generalsekreterare, Institutet mot mutor, Helena Rosén Andersson, Advokat, Advokatfirman Lindahl, Sofia Råsmar, Jurist, TCO, Åsa Edman, Chefsjurist SKL, Anders Asplund, Chejsjurist, Upphandlingsmyndigheten, Stefan Holm, Näringspolitisk expert, Almega, Eva-Maj Mühlenbock, Moderator och VD, Advokatfirman Lindahl
Medarrangör: Advokatfirman Lindahl

 

16:15 – 17:00 DEBATT – Stämmer det att det kommer in för få anbud i de offentliga upphandlingarna?
Vad avgör vad som är rätt antal anbud? Upphandlande myndigheter/enheter ska med sin upphandling uppnå effektiv konkurrens. Hur många anbud bör/vill vi ha? Vill vi ha anbud från alla företag? Om effektiv konkurrens inte uppstår pga för få anbud, vad beror det på och hur kommer vi till rätta med det?

Medverkande: Ulrica Dyrke, Expert inom offentlig upphandling, Företagarna, Birgitta Laurent, Upphandlings och konkurrensexpert, Svenskt Näringsliv, Egil Nylén, Styrelseledamot, Sveriges Offentliga Inköpare, Louise Strand, Styrelseledamot, Sveriges Offentliga Inköpare, Anna Lipkin, Enheten för inköpsanalys, avtalsförvaltning och utredning, Upphandlingsmyndigheten, Catharina Piper, Moderator och Advokat, Advokatfirman Lindahl
Medarrangör:Sveriges Offentliga Inköpare

 

Tisdag 5 juli

 08.30 – 09.00 Frukostmingel med Offentliga Affärer

09.00 – 09.30 Från kaos till digital succé
En av landets största kommuner har samlat ihop sig efter en historik av decentraliserad styrning och splittrad IT-miljö. Numera kan man leverera välfärdstjänster effektivare och med högre service. Hur hittar man samarbetena som leder till konkret och direkt nytta för invånare och företagare?

Medverkande: Catrin Ditz, CIO, Uppsala kommun
Medarrangör: Uppsala kommun

 

 09.45 – 10.15 Vilka innovationer finns inom digital hälsa? Så här kan vården utvecklas!
Digital hälsa öppnar upp för möjligheter kring verksamhetsutveckling som att skapa nya metoder, att optimera och förenkla arbetsprocesser inom vården för sjukvårdspersonal och att öka tryggheten för patienten.

Medverkande: Thomas Bergqwist, VD, Cross Technology Solutions
Medarrangör: Cross Technology Solutions

 

10.30 – 10.55 Vad kan upphandlingsmyndigheten hjälpa dig med?
Generaldirektören intervjuas på scen av vår redaktör om uppdraget och möjligheter och utmaningar i framtiden. Publiken får chansen att ställa sina egna frågor.

Medverkande: Inger Ek, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten, Bo Höglander, Moderator och Redaktör, Offentliga Affärer

 

11.00 – 11.30 PANELSAMTAL: Vad är attraktiv digital post och hur får vi snabbt fler som skaffar digital brevlåda?
En av Sveriges största myndigheter föreslår nu krafttag för att post från myndigheter och andra offentliga aktörer ska gå digitalt i stället för på papper. Hör vad panelen har att säga om vilka aktiva åtgärder som krävs för att öka anslutningen.

Medverkande: Ingemar Hansson, Generaldirektör, Skatteverket, Per Mosseby, Chef för avdelningen för digitalisering, SKL, Bo Höglander, oderator och Redaktör, Offentliga Affärer
Medarrangör: Mina meddelanden (Skatteverket)

 

11.45 – 12.15 Så maximeras nyttan av välfärdsteknik med data och nyckeltal i kommunerna
Införandet av välfärdsteknik går långsamt i kommunerna. Testpiloter leder sällan till fullskaliga införanden. Genom att följa upp data och nyckeltal kan välfärdsteknik införas i snabbare takt med säkrad kvalitet. Idag finns möjligheterna till välfärdteknik som lagrar data om utförd omsorg.

Medverkande: Magnus Fröberg, Affärsutvecklingschef Phoniro.
Medarrangör: Phoniro

 

12.30 – 13.00 Telefonväxeln – en central funktion i krishanteringen  
Telefonväxeln glöms ofta bort både när offentliga och privata aktörer utvecklar sin krisberedskap – trots att både tillgänglighet och stabil informationsspridning är centrala i en bra krishantering. En otillgänglig telefonväxel förvärrar krisen och skadar tilltron till ledning och varumärke.

Medverkande: Roland Pihlström, VD, Kalix Tele24
Medarrangör: Kalix Tele24

 

13.15 – 14.00 Lunch och Upphandlingsquiz – Vem vet mest om offentlig upphandling?
I denna quiz diskuterar vi under roliga och kreativa former ett antal praktiska utmaningar som kan uppkomma i och med det nya regelverket kring offentlig upphandling. Tillsammans hittar vi i quiz-form lösningarna för att i fortsättningen kunna göra affärsmässigt smarta upphandlingar och lämna konkurrenskraftiga anbud.
Quizledare: Filip Malm, Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl
Medarrangör: Advokatfirman Lindahl OBS! Endast särskilt inbjudna, föranmälan krävs.

 

14.15 – 15.00 DEBATT: Till vilket pris skall upphandling bidra till integration av nyanlända?
När politik blir upphandling och upphandling blir politik, var ligger nyttan och hur ska finansieringen gå till när kraven på integration ska uppnås genom LOU? Debatt mellan experter inom upphandling med krav på sociala frågor och företrädare för både den politiska majoriteten och oppositionen.

Medverkande: Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD, SKL Kommentus, Åsa Edman, Chefsjurist, SKL Kommentus, Rickard Andersson, Upphandlingskonsult, AffärsConcept, Magnus Höij, VD, Svenska Teknik & Designföretagen, Katarina Norén, Chef inköp och logistik, Trafikverket, Daniel Suhonen, Chef, Katalys, Niklas Wykman, Riksdagsledamot, Nya Moderaterna, Förnamn efternamn, Riksdagsledamot, Liberalerna, Förnamn efternamn, Riksdagsledamot Vänsterpartiet, Stig-Björn Ljunggren, Moderator, Statsvetare och Krönikör
Medarrangör: SKL Kommentus

15.15 – 16.00 PANELSAMTAL: Fruktbara samarbeten eller korruption och otillåtna anbudskarteller – Vad är vad?
För det offentliga gäller det att göra goda affärer och samtidigt säkra en god konkurrens på marknaden, men hur påverkar konkurrensrätten det offentligas anskaffningar? När blir samarbetet otillåtet?

Medverkande: Dan Sjöblom, Generaldirektör, Konkurrensverket, Ulrica Salomon, Advokat, Advokatfirman Lindahl, Ulrica Dyrke, Expert inom offentlig upphandling, Företagarna, Bo Höglander, Moderator och Redaktör, Offentliga Affärer
Medarrangör: Advokatfirman Lindahl

 

16.15 – 17.00 Så ska Sverige bli bäst på offentlig upphandling
Hur har Regeringen tänkt utveckla den svenska offentliga upphandlingen som verktyg för välfärd och till gagn för medborgarna? Vad krävs för att få med sig näringsliv och upphandlande myndigheter på resan?

Medverkande: Ardalan Shekarabi, Civilminsiter, Emma Breheim, Ordförande, SOI – Sveriges Offentliga Inköpare, Ellen Hausel Heldahl, Projektledare, Svenskt Näringsliv, Inger Ek, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten, Heike Erkers, Förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR, Bo Höglander, Moderator och Redaktör, Offentliga Affärer
Medarrangör: Offentliga Affärer

 

Onsdag 6 juli

 

08.30 – 09.00 Frukostmingel med Offentliga Affärer

 

09.00 – 09.45 Kortare vårdtider, nöjdare patienter och sänkta kostnader – Är det möjligt?
Värdebaserad vård innebär att patienten är delaktig i sin egen vård och målet är att skapa största möjliga värde för patienten. Vi talar om hur kostnaderna kan sänkas och vårdtiden effektiviseras.

Medverkande: Maziar Mohaddes, Ortopedläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhus
Medarrangör: Qlik

 

10.00 – 10.30 PANELSAMTAL: Vilket ledarskap krävs av kommundirektören när 10 000 asylsökande kommer till Sverige på en vecka?
Att vara kommundirektör är komplext. Vilka krav ställs på ledarskapet när socialkontoret hotas av stängning, kommunen står utan boendeplatser och personalen inte räcker till? Hur utmanas ledarskapet i en ny och framåtriktad målbild?

Medverkande: Jan-Inge Ahlfridh, Stadsdirektör, Malmö Stad, Åsa Granat, Kommundirektör, Borlänge, Vesna Jovic, Kommundirektör, Huddinge, Lena Baastad, Moderator, Partner och Ledarskapskonsult Gaia Leadership
Medarrangör: Gaia Leadership

 

10.45 – 11.15 Att skydda den personliga integriteten – Allt du behöver veta!
Offentlig och privat verksamhet kommer genom EU nya dataskyddsförordning få ett nytt regelverk för personlig integritet som ersätter personuppgiftslagen (PuL). Som chef förväntas du känna till hur hantering och skydd av personuppgifter kan säkerställas för att stärka förtroendet för verksamheten.

Medverkande: Fredrik Rehnström, Vice VD, Rote Consulting,Hans Dahlquist, Affärsområdeschef risk och säkerhet, Rote Consulting
Medarrangör: Rote Consulting

 

11.30 – 12.00 Ingen data – ingen kunskap! Hur digitaliserad information används för att fatta rättssäkra beslut
Vår omvärld digitaliseras i allt större omfattning och mängden data ökar explosionsartat i samband med det. Hur hittar vi den information vi behöver och skapar förutsättningarna för en rättssäker verksamhet? Så ger digitaliserad information kunskap, kompetensutveckling och stöd i er verksamhet.

Medverkande: Simon Jernelöv, Jurist, JP Infonet
Medarrangör: JP Infonet

 

13.00 – 13.30 Stora krav på kostnadseffektivitet och optimering inom landstingen – Så här löser vi det!
De flesta verksamheter inom landstinget har stora krav på kostnadseffektivitet och optimering av verksamheten. Det primära syftet med införandet av ett nytt system är att kunna identifiera kostnadsdrivande köpmönster och oönskade beteenden avseende köp och avrop av förbrukningsvaror.

Medverkande: Daniel Nesz, teamleader purchasing, Södersjukhuset
Medarrangör: Qlik

 

13.45 – 14.15 PANELSAMTAL: Hur bör framtidens offentliga måltider se ut?
3 miljoner måltider serveras inom vård, skola och omsorg i Sverige varje dag. I takt med att vi får alltfler allergier och intoleranser förändras kravet på den offentliga måltiden. Vad skall man tänka på när man upphandlar mat? Finns det en frukost som fungerar för alla? Vad skall den då innehålla?

Medverkande: Jeanine Holmgren, VD, Fria Bröd, Christina Ralsgård, Generalsekreterare, Svenska Celiakiförbundet, Maritha Sedvallson, Förbundsordförande, Astma o Allergiförbundet, Kristina Ossmark, Marknadsdirektör, Martin&Servera, Monica Sihlén, Expert livsmedelsupphandling, Upphandlingsmyndigheten, Bo Höglander, Moderator och Redaktör, Offentliga Affärer
Medarrangör:Fria

 

14.30 – 15.00  Snabba tåg i hela (!) landet
… och få till spåren fortare genom kortare planprocess. Karlskoga kommun har tillsammans med flera kommuner utmed sträckan Stockholm-Oslo arbetat för att få till snabbare tågförbindelser till dessa båda nordiska huvudstäder. Mellanmarknaden är het och det finns stor potential för regionförstoring. Under 30 minuter kommer vi lyfta fram ett sätt att kommunövergripande arbeta med planprocesser, presentera en “heta listan” för små investeringar för stora resultat i järnvägs-Sverige.

Medverkande: Martin Sandberg, WSP, Företrädare för Karlskoga kommun samt trafikutskottet, Thord Andersson, Moderator, Hus400.
Medarrangör: Karlskoga kommun

 

15.15 – 15.45 Att ställa sociala krav eller inte – det är frågan
Det upphandlingsrättsliga regelverket debatteras ur två olika synsätt. På ena sidan som upphandlingens primära funktion och ren förfarandelagstiftning, på andra sidan som ett möjligt strategiskt styrmedel för hållbara affärer. Vi ställer synsätten och argumentet mot varandra och korar en vinnare.

Medverkande: Shaniaz Hama Ali, Upphandlingsjurist och Marknadskommunikationsansvarig, Colligio AB
Medarrangör:
Colligio AB

 

16.00 – 16.45 DEBATT: Går det att köpa guld och betala för sand?
Sverige är ett av få länder som sägs gå mot trenden och istället för att minska antalet upphandlingar enligt lägsta pris ökar man antalet. Ofta nämns ”bästa pris” eller ”mest ekonomiskt fördelaktiga pris”. Är det möjligt eller ens rimligt att begära högsta kvalitet till lägsta pris?

Medverkande: Mathias Sylvan, Fristående konsult och debattör inom offentlig upphandling, Anna Johansson, Ramavtalsansvarig, Poolia, Anders Morin, Ansvarig välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv, Bo Höglander, Moderator och Redaktör, Offentliga Affärer

 

Torsdag 7 juli

 08.30 – 09.00 Frukostmingel med Offentliga Affärer

 

09.00 – 09.45 Vart är vi på väg? – Tankar om en hållbar samhällsutveckling
Hur kan vi göra för att minska påverkan på miljön och klimatet och utveckla vårt samhälle i en positiv och hållbar riktning? Sverige är bra, men vi måste bli bättre!

Medverkande: Mattias Goldmann, VD, Fores

 

10.00 – 10.45 PANELSAMTAL: Får kommunledningen bestämma vad som helst för sina anställda?
Vilka regler och förbud kan en kommun som arbetsgivare införa innan det inkräktar på den personliga integriteten? Vilka lagar finns? Hur påverkar det kommunens varumärke som arbetsgivare? Flera kommuner har infört snusförbud på arbetstid och bryter man emot det så kan det leda till uppsägning.

Medverkande: Stefan Olsson, vik Landstingsråd, Uppsala län, Patrik Strömer, Generalsekreterare, Svenska snustillverkarföreningen, Eva-Maj Mühlenbock, VD, Advokatfirman Lindahl
Medarrangör: Svenska snustillverkarföreningen

 

12.15 – 13.00 Så får vi fler SME företag att lämna anbud
Härnösands kommuns upphandling av livsmedel 2014 gav mindre producenter möjlighet att lämna anbud genom ett gediget förarbete i samverkan med politiker, tjänstemän och intresseorganisationer. Här kan du ta del av lärdomarna och få tips på hur du kan lyckas med din livsmedelsupphandling.

Medverkande: Sofia Elmeholt, Konsult inom upphandlingsrådgivning och utbildning, AdviceU

 

 

Har ni ett intresse av att synas ihop med oss och arrangera något under veckan och ingå i vårt program? Det finns även möjligheter att ställa ut och synas på en av de bästa platserna i Almedalen!
Kolla möjligheterna och om det finns lediga tider med projektledaren: Erik Martinsson,
Mail: erik.martinsson@hexanova.se
Mobil: 0706-450622

Vi har ett stort tält som tar över 100 personer med mingelträdgård precis utanför Wisby Congress Center, på Strandvägen 4, bara ett stenkast ifrån havet.
Vi löser allt det praktiska åt er och hjälper er att kommunicera er närvaro under Almedalen.

Tack vare att vi kommunicerar programmet i Offentliga Affärers alla kanaler och ihop med våra partners så är vi väldigt välbesökta i Almedalen och det är något vi är stolta över.
Låt oss hjälpa dig att kommunicera ert budskap i Almedalen och var med oss och våra partners i mingel och aktiviteter.

PROGRAM
Wisby Strand Congress & Event
>Besök webbplats
Adress:Strandvägen 4
Ort:Visby