Konsult i två anbud | Offentliga affärer
EXPERT-Toppbanner1260x250
EXPERT-Mobil-Toppbanner-320×320
EXPERTPANELEN

Konsult i två anbud

Hej!
Hur hanterar man två anbud som angett samma konsult. Det är två olika leverantörer. Dessutom ska konsultens kompetens och erfarenhet utvärderas och poängsättas.
Är det möjligt att gå vidare om det är endast dessa två som lämnat anbud?
 

EXPERTPANELEN SVARAR

Eftersom frågan tycks röra en enskild upphandling kan jag inte ge ett svar om vad som gäller i det här specifika fallet. Det kan jag endast göra inom ramen för ett uppdrag, om jag kan åta mig uppdraget. Som ett generellt svar på frågan om två olika leverantörer kan offerera samma konsult i en upphandling gäller emellertid följande.
 
Det finns inte något generellt hinder mot att två olika anbudsgivarna offererar samma konsult i en upphandling. Konsulten kan ju arbeta som underleverantör för båda anbudsgivarna och utföra olika uppdrag parallellt. Om konsultens kapacitet åberopas av anbudsgivarna till styrkande av krav i upphandlingen – och konsulten inte är anställda av anbudsgivaren – behöver anbudsgivaren emellertid till anbudet bifoga ett intyg om åberopande av annans kapacitet. Om anbudsgivaren inte har gjort det ska anbudet som utgångspunkt förkastas.
 
Om det endast har inkommit två anbud i upphandlingen och båda är ogiltiga och ska förkastas finns det en möjlighet att övergå till förhandlat förfarande med föregående annonsering, det vill säga genomföra en ny annonsering av upphandlingen och därefter tillämpa förhandlat förfarande.
 
/ Helena Rosén Andersson, Advokatfirman Lindahl

Har du redan ett konto? Logga in.