VÅRA EXPERTER | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320
EXPERT-Toppbanner1260x250
EXPERT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

VÅRA EXPERTER

Åsa Edman
Åsa Edman
Chefsjurist
SKL Kommentus
http://www.sklkommentus.se
Anställningar: Chefsjurist, SKL Kommentus, från 20114-12 – pågår. Ämnesråd och utredare, Socialdepartementet, från 2014-01 resp. 2014-08 till 2014-12. Kansliråd, Socialdepartementet, Enheten för upphandlingsrätt, 2010-09 till 2014-01. Huvudsekreterare, Upphandlingsutredningen (Fi 2010:06), 2010-11 till 2013-03. Kansliråd, Finansdepartementet, Enheten för upphandlingsrätt, 2007-10 till 2010-09. Departementssekreterare, Finansdepartementets rättssekretariat, 2007-01 till 2007-10. Departementssekreterare, Finansdepartementet, Enheten för kommunal lagstiftning, 2003-03 .till 2007-01 Jurist, Nämnden för offentlig upphandling, 2000-08 till 2003-03 och 1998-05 till 1999-05. Utredningssekreterare, Upphandlingskommittén, Stockholm, 1999-05 till 2000-08. Utbildningar i urval: Sommarkurs i konkurrensrätt (5 dgr), Europäische Rechtsakademie, Trier 2006. Kurs i statsstöd (3 dgr), European Institute for Public Administration, Maastricht, 2003. Juris kandidatexamen, 180 p, Umeå Universitet, 1993-1998. Utbytesstudier, Kurser i rättsvetenskap, Anglia Polytechnic University, Chelmsford, England HT 1997. Övriga meriter: I bl.a. följande utredningar har jag deltagit som expert eller sakkunnig: Överprövningsutredningen (S 2013:15), Ägarprövningsutredningen (Fi 2012:11), Utredningen om framtida valfrihetssystem i socialtjänsten (S 2012:08), Upphandlingsstödutredningen (S 2011:09), Innovationsupphandlingsutredningen (N2009:12), Utredningen om patientens rätt (S2008:37), Frittvalutredningen (S 2007:04), Upphandlingsutredningen 2004 (Fi 2004:04) och Kommunala kompetensutredningen (Fi 2006:04).