VÅRA EXPERTER | Offentliga affärer
ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320
EXPERT-Toppbanner1260x250
EXPERT-Mobil-Toppbanner-320×320

SENASTE JOBB

• No Posts Found

VÅRA EXPERTER

Helena Rosén Andersson
Helena Rosén Andersson
Advokat
Advokatfirman Lindahl
http://lindahl.se/
Utbildning: Jur. kand., Lunds universitet - 1990 University of London, L.L.M. - 2007 Arbetserfarenhet: Advokatfirman Lindahl KB, Advokat 2008- Regeringskansliet, Utredningssekreterare och rättssakkunnig - 1999-2005 Hovrätten för Västra Sverige, Hovrättsfiskal och hovrättsassessor - 1993-1999 Mölndals tingsrätt, Tingsnotarie - 1991-1993 Erfarenhet: Helena är delägare och verksam på Lindahls Göteborgskontor sedan 2008. Helena är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 2007 och har mer än 20 års yrkeserfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från domstol och advokatbyrå. Hon har en masterexamen (L.L.M) i EU-rätt från University of London (2007). Helena är specialiserad inom upphandlingsrätt, kommunalrätt och övrig offentlig rätt, frågor kring statsstöd samt inom tvistlösning. Helena är domstolsutbildad hovrättsassessor och har mer än 14 års yrkeserfarenhet av arbete i domstol inklusive lagstiftningsarbete. Hon har erfarenhet som domare i bland annat tvistemål och hon har, med sin erfarenhet även vid advokatbyrå, sammanlagt mer än 20 års yrkeserfarenhet inom tvistlösning. Helena arbetar sedan drygt åtta år huvudsakligen med offentlig upphandling och därmed anknutna frågor. Hon biträder därvid i stor utsträckning uppdragsgivare inom den offentliga sektorn. Hon är särskilt inriktad på kommunala upphandlingar och har särskild erfarenhet inom områdena energi, renhållning, vatten- och avlopp samt kollektivtrafik. Helena har bakgrund som hovrättsassessor vid Hovrätten för Västra Sverige och som rättssakkunnig och utredningssekreterare, bl.a. i lagstiftningsärenden rörande offentlig upphandling, vid Finans-departementet och Justitiedepartementet och som expert i en utredning för Finansdepartementet rörande frågor om handlings-offentlighet och sekretess. Helena skriver regelbundet artiklar i upphandlingsrättsliga tidskrifter som t.ex. Offentliga Affärer och är redaktör för den lagkommentar till lagen om offentlig upphandling som Lindahl publicerat genom förlaget Norstedts Juridik. Helena är verksam inom Lindahls kompetensgrupp för offentlig upphandling. Hon har en omfattande erfarenhet av att hålla utbildningar och föredrag inom upphandlingsområdet och är engagerad i Göteborgs universitets specialkurs i offentlig upphandling på juristlinjen. Helena är sedan 1991 engagerad som föreläsare i Göteborgs universitets kurs i civilprocess. Helena är styrelseordförande i Upphandlingsrättsliga föreningen som har säte i Göteborg.